Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 23

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 11. června 2018.

Zápisy a usnesení z předchozích ZMČ naleznete zde.