Zápis ze zasedání Rady MČ č. 150

Zápis ze 150. zasedání Rady MČ konaného dne 18. dubna 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.