Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v době od 3. února do 27. května 2018 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Šetření probíhá prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů na území celé ČR.

Bližší informace v příloze.