Zápis ze zasedání Rady MČ č. 141

Zápis ze 141. zasedání Rady MČ konaného dne 17. ledna 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.