Zápis ze zasedání Rady MČ č. 137

Zápis ze 137. zasedání Rady MČ konaného dne 19. prosince 2017 v příloze.
 
Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.