Zápis ze zasedání Rady MČ č. 135

Zápis ze 135. zasedání Rady MČ konaného dne 6. prosince 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.