Ve Štěpnici vznikne venkovní fitpark

Ve Štěpnici vznikne venkovní fitpark

V září letošního roku obdržely pražské městské části z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci ve výši 600 tis. Kč na vybudování venkovního fitparku. MČ Praha-Dolní Počernice využila finanční prostředky k realizaci sestavy cvičících prvků, které uživatelům nabídnou komplexní procvičení celého těla včetně možnosti cvičení na volné dopadové ploše, jejíž součástí je běžecká dráha (10 m) určená k nácviku člunkového běhu, skoku z místa apod..

Fitpark na ploše 200 m2 vznikne v zámecké Štěpnici na místě po odstraněné plechové hale, která dříve sloužila jako technické zázemí MČ. Vybudovaní sportoviště poskytne našim obyvatelům nejen další možnosti pro aktivní životní styl, ale otevře i nové možnosti k potkávání dospělých a mláděže při sportovních aktivitách v příjemném prostředí zámeckého parku. Do budoucna je naším záměrem rozšířit tento prostor o dětské prvky, tak, aby využití této části parku vyšlo vstříc zájmům a potřebám všech generací.

Stavební práce budou zahájeny ve čtvrtek 30. listopadu.