Hony na drobnou zvěř a lov černé zvěře

Myslivecký spolek Horní Počernice v honitbě, která zasahuje do katastrů MČ Praha Kyje, Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice a částečně Horní Počernice, provádí v nočních a ranních hodinách lov černé zvěře na čekané. Žádáme návštěvníky honitby, aby používali na svých vycházkách pouze značené cesty a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů.

Žádáme všechny majitele psů, aby dodržovali ustanovení § 10 odst.1 Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., kde se zakazuje vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Dále oznamujeme, že v měsících listopadu a prosinci budou probíhat ve výše zmíněných lokalitách společné hony na drobnou zvěř.

Termíny honů:

2.12.,  16.12. 

a náhradní termín 26.12.2017

 

Termíny jsou nahlášeny na odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy příslušné MČ a na policii ČR, které provádí kontrolu a dohled. Myslivecký spolek Horní Počernice děkuje občanům za pochopení a těšíme se na dobrou spolupráci.

"Přírodě zdar"

Myslivecký spolek Horní Počernice z.s.