Plán zlepšování

 

Zdravá MČ Praha - Dolní Počernice

Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2018

Aktivity Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice v daném roce, jejich termíny a zodpovědnost plnění

 


STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ , ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ


1.   Příprava akčního plánu pro rok 2019 – vypracování Hodnotící zprávy Akčního plánu 2018 a příprava nového plánu na r. 2019
 
Termín: do 31. 12. 2018
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21
Spolupráce: RMČ, ZMČ, Komise MA21
         
2.   Udržení kategorie „C“ v roce 2018 – naplňování kritérií MA21
 
Termín: do 31. 10. 2018
Zodpovědnost: koordinátor MA21, starosta
         
3.   Finanční podpora aktivit MA21 – uvolnění finančních prostředků ke konkrétním ověřeným problémům, vzešlých z Fóra Zdravé MČ a podpora uvedených akcí z rozpočtu MČ (schválením RMČ/ZMČ) + zvýhodněné pronájmy od podnikatelů a příležitostné dary
 
Termín: průběžně během roku 2018
Zodpovědnost: starosta, RMČ, ZMČ, koordinátor MA21

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ


4.   Společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektorurozšíření spolupráce a pořádání pravidelných akcí: Masopust, Velikonoce, Svátek sousedů, Den dětí, POČERNICKÝ SENiorský den zdraví, Babí léto, Výlov Velkého počernického rybníka, Mikuláš, Adventní setkání seniorů, Vánoční setkání ve Štěpnici, program Zdraví pro širokou veřejnost - cyklus interaktivních přednášek se cvičením

Termín: průběžně během roku 2018
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
Spolupráce: partneři jednotlivých akcí, RMČ, pracovníci ÚMČ, senioři, veřejnost
         
5.   Plánování s veřejností – minimálně 2 kulaté stoly s veřejnou správou a s občany na aktuální téma

Termín: do 31. 10. 2018
Zodpovědnost: koordinátor MA21, starosta, RMČ
                       
6.   Pořádání Veřejného fóra – 9. Fórum - setkání s občany k celkovému rozvoji MČ, vyhodnocení 10P

Termín: 24. květen 2018 (anketa do září 2018)
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21, facilitátor
Spolupráce: RMČ, ZMČ, Komise MA21, pracovníci ÚMČ


VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTOVÉ KAMPANĚ


7. Pořádání osvětových kampaní  
- „Den Země a Ukliďme Česko“ - úklid veřejných prostranství a vzdělávací programy
- „Den bez úrazů“ – přednášky a ukázky první pomoci
- „Evropský Týden Udržitelného Rozvoje“ - přednášky a praktické ukázky k UR
- „Den zdraví a pohybu“ - 3. Počernické cyklohrátky – zdravotně-sportovní odpoledne

Termín: během roku 2018 v termínech blízkých celostátně vyhlášeným dnům
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21
Spolupráce: partneři jednotlivých akcí, pracovníci ÚMČ, veřejnost

8.   Realizace osvětové akce na téma „Udržitelný rozvoj“ – odborný výklad na konkrétní téma UR – zapojit ZŠ

Termín: během roku 2018 (předpoklad jaro nebo podzim 2018)
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
Spolupráce: odborní lektoři
     
9.   Vzdělávání koordinátora MA21 – účast na akcích NSZM a absolvování akreditovaného školení, prodloužení Zlatého certifikátu koordinátorky na další rok od NSZM úspěšným složením e-testu

Termín: průběžně během roku 2018
Zodpovědnost: koordinátor MA21


MEDIALIZACE


10.   Uveřejňování zpráv o MA21 – pravidelná aktualizace webových stránek MČ a zveřejňování zpráv v Dolnopočernickém zpravodaji, v celostátní databázi Národní sítě Zdravých měst a příležitostně i v dalších informačních mediích.

Termín:  průběžně během roku 2018
Zodpovědnost: koordinátor MA21, politik - starosta

 

 

Zpracovala: koordinátorka MA21 Markéta Brožová

Za správnost odpovídá: starosta a politik Zdravé MČ Zbyněk Richter