Zásobník investičních akcí MČ Praha-Dolní Počernice, akce nové, připravované

 1. Výstavba nové základní školy
  Akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na OMI MHMP. Její zahájení je odvislé od finanční podpory hl. m. Prahy.
   
 2. Odstranění nedostatků, zjištěných energetickými audity na objektech MČ
  Jedná se o:
  - Základní škola Národních hrdinů 70
  - Mateřská škola Duha, Svatoňovická 584.
  Obě akce budou provedeny v rámci rozšíření obou školských zařízení.
   
 3. Realizace náměstí v historickém jádru Dolních Počernic
  Jedná se o dotvoření prostoru v okolí budovy ÚMČ Praha - Dolní Počernice do podoby náměstíčka, které bude sloužit jako potkávací a shromažďovací prostor a odpočinková zóna. V r. 2014 byla ukončena rekonstrukce objektu čp. 11 včetně jeho okolí. Zbývá pouze dotvořit okolí objektu vhodným mobiliářem a uměleckými díly. Dále je k dotvoření centra nutno provést rekonstrukci objektů čp. 366, 25 a 26 a francouzskou část zámeckého parku.
   
 4. Využití objektů čp. 26 (Počin) a 366
  Objekt čp. 26 využívá v současné době o.s. Počin ke klubové činnosti. V budoucnu je nutno zabývat se neutěšeným stavem objektu čp. 26 a jeho stávajícím využívání. Dále je nutno zabývat se využitím ideální poloviny čp. 366 včetně jeho rekonstrukce, která zajistí dotvoření historického jádra Dolních Počernic.
   
 5. Přemístění Mariánského sloupu - kulturní památka
  Tato akce se uskuteční v průběhu roku 2016, sloup bude přemístěn z Podkrkonošské ul. do prostoru v okolí čp. 11 a dotvoří tak historické jádro Dolních Počernic.
   
 6. Rekonstrukce a dostavba objektu čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
  V r. 2015 tento odkoupila za účelem dotvoření historického jádra Dolních Počernic se záměrem na jeho rekonstrukci a následné využití jako zázemí pro údržbu majetku MČ.