Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
0939/15/TAJ Zaslání investičních plánů pro rok 2015 25.05.2015 Tajemník Detail a odpověď
0704/15/TAJ Poskytnutí smluv uzavřených se společnostmi TSE spol. s r.o. a euroAWK s.r.o. 14.04.2015 Tajemník Detail a odpověď
0074/15/TAJ Zaslání investičních plánů pro rok 2015 12.01.2015 Tajemník Detail a odpověď
Informace v souvislosti se schválenou žádostí na zbourání zdi na hranici pozemku parc.č. 822 17.02.2015 Tajemník Detail a odpověď

Stránky