Smluvní vztahy uzavřené mezi MČ a stavebníky na území MČ

Datum přijetí žádosti: 
05.08.2016
Vyřizuje: 
Tajemník
Číslo jednací: 
1336/16/TAJ
Odpověď: 

Před podáním informace byla dne 12.8.2016 žadateli zaslána žádost o upřesnění a doplnění požadované informace. Po doplnění byla informace zodpovězena v plném rozsahu a dne 25.8.2016 zaslána žadateli.