Informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb. pro účely zpracování dipl. práce

Datum přijetí žádosti: 
22.02.2016
Vyřizuje: 
Hana Moravcová
Číslo jednací: 
0350/16/sekr
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena v plném rozsahu dne 25.2.2016.