Investiční plány města/obce pro rok 2016

Datum přijetí žádosti: 
01.02.2016
Vyřizuje: 
Tajemník
Číslo jednací: 
0181/16/TAJ
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena v plném rozsahu dne 2.2.2016.