Poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č. 239/2013

Datum přijetí žádosti: 
09.12.2015
Vyřizuje: 
Tajemník
Číslo jednací: 
2226/15/TAJ
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena v plném rozsahu dne 16.12.2015.