Právní informační systém CODEXIS

Datum přijetí žádosti: 
04.12.2015
Vyřizuje: 
Tajemník
Číslo jednací: 
2166/15/TAJ
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena v plném rozsahu dne 14.12.2015.