Přidělení čísel popisných stavbám pro bydlení a stavbám pro rodinnou rekreaci

Datum přijetí žádosti: 
18.11.2015
Vyřizuje: 
Tejemník
Číslo jednací: 
2054/15/TAJ
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena v plném rozsahu dne 24.11.2015.