Poskytnutí smluv uzavřených se společnostmi TSE spol. s r.o. a euroAWK s.r.o.

Datum přijetí žádosti: 
14.04.2015
Vyřizuje: 
Tajemník
Číslo jednací: 
0704/15/TAJ
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena dne 24.4.2015.