Informace v souvislosti se schválenou žádostí na zbourání zdi na hranici pozemku parc.č. 822

Datum přijetí žádosti: 
17.02.2015
Vyřizuje: 
Tajemník
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena v plném rozsahu dne 19.2.2015.