16 - PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR

 Projekt „Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dol­ních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU“ byl předložen v 1. kole výzvy vy­hlášené Regionální radou Regionu Soudržnosti Praha, v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 Praha v rámci Strukturálních fondů Evropské unie. Městská část Praha Dolní Počernice tak zahájila ojedinělou sérii projektů předložených, podpořených a realizova­ných za finančního příspěvku ze strukturálních fondů Evropské unie.

Hlavním cílem projektu bylo vybudování zajímavého přírodního prostoru, který vytvoří vynikající podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí v městské části Praha Dol­ní Počernice. Dalšími sledovanými přínosy bylo zahájení komplexní revitalizace památkově chráněného zámeckého parku a celkové zatraktivnění městské části a její otevření novým zajímavým akcím a aktivitám. Umístění amfiteátru bylo situováno k jižnímu průčelí bývalého pivovaru tak, aby pro účinkující i návštěvníky bylo k dispozici veškeré zázemí nového spole­čenského centra, které je navrženo právě v přilehlé budově pivovaru.

Nový amfiteátr je citlivě začleněn do prostoru zámeckého parku a na jeho výstavbu byly použity tradiční materiály, které korespondují s již ukončenou rekonstrukcí Velkého počernic­kého rybníka.

Zajímavým prvkem amfiteátru je vodní laguna, která vznikla rozšířením koryta odtoku mlýnského náhonu a nenásilným způsobem odděluje hlediště od jeviště. Celý soubor může být slavnostně osvětlen. Velmi působivá jsou bodová světla, která jsou zabudována v zemi při vstupu do každé řady hlediště. Kapacita hlediště je 261 míst včetně 4 míst pro vozíčkáře a s jevištěm a dalšími prostorami zámeckého areálu je propojen půlkruhovou rampou s dvěma můstky, které se klenou přes vodoteč a uzavírají pohledově vodní lagunu, která byla později z části zakryta dřevěnou podlahou z důvodu rozšíření jeviště.

Architektem projektu je ing. arch. Magdalena Dandová. Stavbu realizovala společnost FASS,s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Výstavba byla realizována v průběhu 2 let (od listopadu roku 2004 do listopadu roku 2006). Celkový rozpočet projektu byl více než 11,5 mil. Kč a na jeho financování se podílela Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Hlavní město Praha a Městská část Praha – Dolní Počernice. Díky podpoře těchto institucí a kvalitní práci realizačního týmu projektu vznikl krásný a zajímavý objekt s víceúčelovým využitím, ale také budoucí centrum společenského života Dolních Počernic.

V nově vzniklém prostoru se ročně uskuteční řada kulturních, charitativních a společen­ských akcí, ale budoucí zájemci ho budou moci využít i pro firemní či soukromé akce. Dne 2.12.2006 byl přírodní amfiteátr slavnostně otevřen.

Adresa: 
Přírodní amfiteátr Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 16.2636" N, 14° 34' 49.4112" E
CZ

Mapa naučné stezky