Beseda s psychologem Mgr. Stolařovou

Dne 18.10. 2017 byla pro rodiče předškoláků připravena beseda na téma "Příprava dítěte na zahájení školní docházky". Besedu vedla Mgr, Stolařová z Pedagogicko - psychologické poradny pro Prahu 3 a 9, se kterou úzce spolupracujeme již mnoho let. Rodičům byla nabídnuta možnost využít  bezplatnou službu - Orientační test školní zralosti -, která proběhne v MŠ v dopoledních hodinách dne 11.1 2018 . Potřebné formuláře k vyplnění budou včas k dispozici na třídách Kvítka a Sluníčka. Následné vyhodnocení a jednotlivé konzultace rodičů s psychology proběhnou dne 25.1. 2018 od 13°°hod v MŠ.

Fotogalerie: