Sluníčka v Zámeckém parku

V úterý 24.10. 2017 si v přírodě děti mohly zakusit spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev podzimu, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomily si, že když je zima, mohou se zahřát pohybem, zjistily, že pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úpalem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třpytí. Mohly použít louku v parku jako místo, kde se dá rozeběhnout do dáli, poznaly, že mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit. Když si podřeply,pozorovaly, kdo žije v louži, v trávě, v mechu, kdo pospíchá mezi jehličím, nebo žije pod kameny. To všechno vzbuzuje v dětech  jejich zvědavost a vyprovokuje otázky.

Vztah k přírodě, vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů Enviromentální výchovy.

Fotogalerie: