Dlabání dýní spolu s rodiči - Kvítka

Děkujeme paní Prázné za veškerou přípravu - radost dětí a rodičů byla odměnou.

Fotogalerie: