Bezpečnostní průprava pro „předškoláky ze třídy Sluníček“

V úterý 17.10. 2017 proběhl na třídě výukový program "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku

Velké většině úrazů se dá předejít správnou výchovou, naučením rozlišovat rizikové situace a také osvětou v řadách dospělých.

Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku je programem na podporu předcházení úrazů malých dětí doma i venku, upozorňuje na nebezpečné osoby, zvířata a nebezpečí v podobě šikany. Úrazy mají na svědomí až 300 dětských životů ročně a vedou tak k mnoha zbytečným úmrtím dětí. Bohužel příčiny úrazů nebývají náhodné. Většině z nich předchází celá řada rizikových situací, které můžeme rozpoznat a předejít jim především správnou a včasnou prevencí.         

Hlavním mottem tohoto programu je „Prevencí proti úrazům ke zdravému dětství“.Dítě předškolního věku jen zřídka kdy správně odhadne rizikovou situaci, přecení své síly nebo neposlechne dobře míněné rady. To vše může mít za následek úraz. V tomto případě pomůže trvalá aktivní prevence, což znamená, že dítě se v průběhu svého vývoje naučí rozeznávat riziková místa, předměty a situace důsledným připomínáním. Je nezbytné dítěti vysvětlovat, co se může stát, když nebude opatrné. Dítě by si v tomto věku již mělo uvědomovat možné následky svého jednání a vážit si svého zdraví.                                                                       

Za pomoci zkušených školitelů z řad Městské policie hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a spolku Prevence dětem projekt poutavou formou za pomoci pomůcek, materiálů a příběhů dětem demonstruje danou problematiku.

Projekt zajišťuje Spolek Prevence dětem. Zakládající členové jsou profesí zdravotničtí záchranáři a s dětskými úrazy se ve své praxi setkávají velmi často.

 

Fotogalerie: