Orientační posouzení školní zralosti a připravenosti dítěte

Dne 26.1. 2017 měly děti, kterým  bude v letošním školním roce šest let možnost využít  díky úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, detaš. prac. U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 - Vysočany a psychologem Mgr. Jaroslavou Stolařovou nabídku orientačního posouzení jeho školní zralosti a připravenosti. Orientační posouzení je bezplatné a uskutečnilo se v dopoledních hodinách na základě písemného souhlasu rodičů v budově mateřské školy. Informace o výsledcích a osobní konzultace proběhnou  ve čtvrtek 16.2.2017 od 12,30 -16 hod v MŠ (v místnosti naproti třídě Kvítek )                                                                nebo telefonicky na tel.č. PPP : 266 310 939, 266 312 530 

Lenka Kymrová, zást.řed. MŠ

Fotogalerie: 
Orientační posouzení školní zralosti a připravenosti dítěte
Orientační posouzení školní zralosti a připravenosti dítěte
Orientační posouzení školní zralosti a připravenosti dítěte