Zápis do MŠ 2018/2019

Mateřská škola DUHA Svatoňovická 587, Praha – Dolní Počernice vyhlašuje dne 2. 5. 2018 od 8,30 – 11,30 a od 13,00 - 16,30 hod. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA v Praze - Dolních Počernicích v budově MŠ 1. patro, ředitelna MŠ.

Tato mateřská škola je spádovou MŠ pro děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Dolní Počernice. V případě volné kapacity lze umístit i děti z jiných MČ na území hl.města Prahy. 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte s doklady : občanský průkaz, rodný list dítěte,doložení místa pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodu spádové MŠ pokud není dítě zapsáno v OP zákonného zástupce, dále k předložení kupní nebo nájemní smlouvu na nemovistost v naší MČ Praha – Dolní Počernice.

Na škole pracují kvalifikované učitelky a vyškolený personál, max.počet dětí na třídu je 27. Nabízíme poradenství a spolupráci s OPPP, logopedickým centrem a ZŠ.

Přítomnost dítěte se nevyžaduje, jedná se hlavně o administrativní úkony.

e-mail: skolka.dpocernice@seznam.cz tel. č. 281931336

Poznámka: V ideálním případě prosíme o vyplnění a vytisknutí přiložené "žádosti o přijetí" oboustranně. Děkujeme