Podmínky předškolního vzdělávání, Organizace předškolního vzdělávání.