Výlet ke Dni dětí - třída Sluníček a Broučků dne 8.6. 2017

Vážení rodiče, ke Dni dětí jsme zorganizovali výlet a ve čtvrtek 8.6. 2017 v 8°°hod odjíždí děti ze třídy Sluníček a Broučků na zámek Berchtold – okr. Benešov.

Aby celá akce byla organizačně zajištěná ve prospěch dětí a pedagogogů, které bude děti na akci provázet,předkládáme vám „POKYNY K TÉTO AKCI " a žádáme o jejich dodržení.

1.) Děti v den pořádaného výletu předat do 7,30 hodin na třídu učitelkám, odjezd od MŠ v 8°° hod

2.) Do batohu dětem dát – pití, igel. sáček, papírové kapesníčky

3.) Do batohu nedávat – jídlo, hračky - svačinu zajistí MŠ

4.) V den pořádání výletu neparkovat přímo před MŠ, zabráníte tak vjezdu a zaparkování autobusu

5.) S dětmi se rozlučte ve třídě, k autobusu s nimi nechoďte, děti budou klidnější

6.) Dát Kinedryl dítěti v případě nevolnosti z jízdy a nahlásit své učitelce na třídě a předat Kinedryl na zpáteční cestu

7.) Dát dětem lehkou snídani

8.) Příjezd dětí z výletu  cca 14 hod, po příjezdu bude následovat pozdní oběd v MŠ

9.) Nezapomeňte zohlednit oblečení k danému počasí.

10.)MŠ hradí autobusovou dopravu - (autobus je vybaven bezpečnostními pásy, na každém sedadle 2x, zajišťuje autodopravce „Autodoprava Janda Martin“)

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE POKUD SE DÍTĚ NEBUDE ÚČASTNIT VÝLETU, MUSÍ SI ZAJISTIT HLÍDÁNÍ.​

V případě onemocnění dítěte je platba vstupného vratná .

Podrobnější informace o programu výletu a ceně vstupného najdete na info nástěnkách v šatně třídy.

.