Poradenská služba ohledně školní zralosti dětí.

Vážení rodiče,

vašemu dítěti bude v tomto školním roce 6 let. Nabízíme ve spolupráci s Pedagogicko -psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 možnost orientačního posouzení školní zralosti a připravenosti vašeho dítěte na vstup do základní školy.Pokud budou zjištěné nejaké nesnáze, můžete využít dalších služeb poradny - podrobné psychologické vyšetření, individuální stimulaci pro předškoláky apod. Orientační posouzení je bezplatné a proběhne ve vaší MŠ dne 17.a 18. prosince 2015 v dopoledních hodinách v prostorách MŠ. Informace o výsledcích získáte při osobní konzultaci v úterý 12.1.2016 v prostorách MŠ.

Pokud máte o posouzení zájem, vyplňte tiskopis , který je k dispozici na třídě vašich dětí u třídních učitelek. Bez tohoto tiskopisu nelze posouzení provést. Podrobné informace na třídách Sluníček a Kvítek.

Exnerová Danka, ředitelka MŠ ve spolupráci s PPP zastoupenou p. Mgr. Stolařovou