Pronájmy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2017 56 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě - Beránková 28.06.2017 Nájemní smlouva Beránková Hana Mgr.
2017 54 Smlouva o nájmu prostor - Richterová 20.06.2017 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2017 51 Výpočtový list nájemného - Wagner 07.06.2017 Nájemní smlouva Wagner Petra
2017 50 Výpočtový list nájemného - Svobodová 01.03.2017 Nájemní smlouva Svobodová Zuzana
2017 49 Výpočtový list nájemného - Hynková 01.03.2017 Nájemní smlouva Hynková Marie
2017 48 Výpočtový list nájemného - Topinková 01.03.2017 Nájemní smlouva Topinková Lenka
2017 47 Výpočtový list nájemného - Zeman 01.03.2017 Nájemní smlouva Zeman Miroslav
2017 46 Výpočtový list nájemného - Mulačová 01.03.2017 Nájemní smlouva Mulačová Blanka
2017 45 Výpočtový list nájemného - Zachariáš 01.03.2017 Nájemní smlouva Zachariáš Zdeněk
2017 44 Výpočtový list nájemného - Hájková 01.03.2017 Nájemní smlouva Hájková Petra
2017 43 Výpočtový list - Hanibal 01.03.2017 Nájemní smlouva Hanibal Martin
2017 42 Výpočtový list nájemného - Urbachová 01.03.2017 Nájemní smlouva Urbachová Bohumila
2017 41 Výpočtový list nájemného - Hynek 01.03.2017 Nájemní smlouva Hynek David
2017 40 Výpočtový list nájemného - Jedlička 01.03.2017 Nájemní smlouva Jedlička Václav
2017 39 Výpočtový list nájemného - Plodrová 01.03.2017 Nájemní smlouva Plodrová Miluše

Stránky