Pronájmy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2018 32 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 26.06.2018 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2018 31 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 23.12.2003 01.06.2018 Nájemní smlouva 101. Zahrádkářská organizace Českého zahrádkářského svazu
2018 30 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 25.06.2018 Nájemní smlouva Behenská Dagmar
2018 25 Smlouva o pronájmu prostor sloužících podnikání 20.06.2018 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2018 22 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 622 a 621 v k.ú. Dolní Počernice 15.05.2018 Nájemní smlouva JAMI Gardens s.r.o.
2018 19 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1580 o výměře 770 m2 v k.ú. Dolní Počernice 27.04.2018 Nájemní smlouva CR Camping, s.r.o.
2018 15 Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 17.2.2003 11.04.2018 Nájemní smlouva Mateřská škola DUHA
2018 9 Dodatek č. 1 - Nájemní smlouva OrangeryPark 28.03.2018 Nájemní smlouva OrangeryPark, o.s. Smlouva o nájmu - OrangeryPark
2018 5 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - euro AWK 07.03.2018 Nájemní smlouva euroAWK s.r.o.
2017 92 Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž - Polochová 13.12.2017 Nájemní smlouva Polochová Jolana
2017 84 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - AT 01.10.2017 Nájemní smlouva AT,s.r.o.
2017 83 Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž - Jakoubková 18.10.2017 Nájemní smlouva Jakoubková Hanka
2017 82 Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž - Hynek 18.10.2017 Nájemní smlouva Hynek David
2017 81 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - Hero 02.10.2017 Nájemní smlouva HERo, s.r.o.
2017 80 Výpočtový list nájemného - Horčáková 01.10.2017 Nájemní smlouva Horčáková Anežka

Stránky