Pronájmy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2017 16 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - hry HERo 01.03.2017 Nájemní smlouva HERo, s.r.o.
2017 8 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - Behenská 28.02.2017 Nájemní smlouva Behenská Dagmar
2017 7 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - Behenská 02.02.2017 Nájemní smlouva Behenská Dagmar
2017 1 Výpočtový list nájemného - Hanibal 01.01.2017 Nájemní smlouva Hanibal Martin
2016 101 Smlouva o nájmu objektu nebytových prostor čp.26 - Hradský 01.12.2016 Nájemní smlouva Hradský Jakub
2016 100 Smlouva o nájmu objektu nebytových prostor - Hradský 02.11.2016 Nájemní smlouva Hradský Jakub
2016 91 Smlouva o nájmu nebytových prostor garáž - Marek 20.12.2016 Nájemní smlouva Marek Jaroslav
2016 90 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na dobu určitou - Plodrová 09.08.2016 Nájemní smlouva Plodrová Miluše Nájemní smlouva na dobu určitou - Plodrová + výpočtový list
2016 89 Nájemní smlouva na dobu určitou - Zeman + výpočtový list 01.12.2016 Nájemní smlouva Zeman Miroslav
2016 87 Smlouva o nájmu části pozemku parc.č.211 01.09.2016 Nájemní smlouva Raeder & Falge s.r.o.
2016 84 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - Česká pošta 14.11.2016 Nájemní smlouva Česká pošta, s.p.
2016 82 Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž - Vojtíšková 14.11.2016 Nájemní smlouva Vojtíšková Dagmar
2016 81 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - HERo 09.11.2016 Nájemní smlouva HERo, s.r.o.
2016 79 Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž - Jakoubková 07.11.2016 Nájemní smlouva Jakoubková Hanka
2016 77 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání čp. 10 Hokr 25.11.2016 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2016 76 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání čp.10 - Hokr 09.09.2016 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2016 75 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání čp.10 Hokr 22.09.2016 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2016 74 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu - Fresco Gusto 13.09.2016 Nájemní smlouva Fresco Gusto s.r.o. Smlouva o nájmu nemovitosti čp. 312 - Fresco Gusto
2016 61 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu -vánoční osvětlení- Eltodo-Citelum 29.06.2016 Nájemní smlouva ELTODO - CITELUM
2016 55 Smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání - OrangeryClub, s.r.o. 07.09.2016 Nájemní smlouva OrangeryClub s.r.o.