Pronájmy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2017 74 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - Hokr 07.09.2017 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2017 73 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - Behenská 29.08.2017 Nájemní smlouva Behenská Dagmar
2017 72 Dohoda o odstoupení od smlouvy budoucí o nájmu nemovité věci z 1.9.2015 - INTO THE WILD 11.09.2017 Nájemní smlouva INTO THE WILD o.p.s.
2017 71 Dohoda o zániku nájmu nebytových prostor - OrgangeryClub 21.08.2017 Nájemní smlouva OrangeryClub s.r.o.
2017 69 Výpočtový list nájemného - Püschnerová 01.08.2017 Nájemní smlouva Püschnerová Petra
2017 68 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8 - Dobšová 12.07.2017 Nájemní smlouva Dobšová Marcela
2017 66 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - ZŠ Orangery 21.08.2017 Nájemní smlouva Základní škola Orangery s.r.o.
2017 56 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě - Beránková 28.06.2017 Nájemní smlouva Beránková Hana Mgr.
2017 54 Smlouva o nájmu prostor - Richterová 20.06.2017 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2017 51 Výpočtový list nájemného - Wagner 07.06.2017 Nájemní smlouva Wagner Petra
2017 50 Výpočtový list nájemného - Svobodová 01.03.2017 Nájemní smlouva Svobodová Zuzana
2017 49 Výpočtový list nájemného - Hynková 01.03.2017 Nájemní smlouva Hynková Marie
2017 48 Výpočtový list nájemného - Topinková 01.03.2017 Nájemní smlouva Topinková Lenka
2017 47 Výpočtový list nájemného - Zeman 01.03.2017 Nájemní smlouva Zeman Miroslav
2017 46 Výpočtový list nájemného - Mulačová 01.03.2017 Nájemní smlouva Mulačová Blanka

Stránky