Rada MČ

Rada MČ je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti MČ. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu MČ. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů.

Zbyněk Richter
Zbyněk Richter
Starosta
E-mail: starosta@dpocernice.cz

Členem Zastupitelstva je od r. 1990, starostou byl zvolen v roce 1998.
Od té doby systematicky pracuje na udržitelném rozvoji MČ.                                          

V RMČ zodpovídá za:

 • oblast vnějších vztahů,
 • finanční a grantovou politiku MČ,
 • životní prostředí,
 • veřejný pořádek
 • obnovu a údržbu městské zeleně,
 • realizaci a udržitelnost projektů s podporou fondů EU
 • využívání dostupných dotačních titulů
 • územní plánování
 • strategický rozvoj
 • spolupráce se samosprávnými orgány hl. m. Prahy a s Magistrátem hl. m. Prahy
 • řízení samosprávy MČ

Za návrhovou stranu ODS

Ing. Miloslav Král
Ing. Miloslav Král
člen rady, zástupce starosty

Členem ZMČ je od r. 1990, zástupcem starosty je od r. 1994.                               

V RMČ odpovídá za:

 • oblast infrastruktury, investic a výstavby
 • rozvoj cestovního ruchu
 • kulturu a volný čas
 • rozvoj sítě pěších, cyklo a hipostezek
 • oblast tělovýchovy a sportu

Za návrhovou stranu ODS

JUDr. Petr Kšáda
JUDr. Petr Kšáda
člen rady

Členem ZMČ byl v období 2006 - 10, členem Rady je od r. 2014.  

V RMČ zodpovídá za:

 • legislativu a smluvní vztahy
 • sociální a zdravotní politiku
 • vnitřní kontrolu

Za návrhovou stranu ANO 2011

Jan Šroubek
Jan Šroubek
člen rady

Členem Zastupitelstva je od r. 2010, členem Rady od r. 2014.

V RMČ zodpovídá za:

 • oblast dopravy
 • spolupráci s organizacemi a spolky
 • oblast informatiky a propagace MČ
 • využívání dotačních titulů a grantové politiky hl. m. Prahy

Za návrhovou stranu TOP 09

 

Ing. Hana Jaklová
Ing. Hana Jaklová
členka zastupitelstva

V RMČ zodpovídá za:

 • oblast majetku a správu bytového fondu
 • rozvoj podnikání, obchodu a služeb
 • oblast školství, výchovy a vzdělávání
 • oblast bezpečnosti
 • veřejný pořádek
 • monitoring provozu samosběrného vozu ve vztahu k SFŽP         

  Za návrhovou stranu ODS

Termíny zasedání Rady městské části Praha-Dolní Počernice: převážně ve středu každý týden, zasedání jsou neveřejná.