Rada MČ

Rada MČ je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti MČ. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu MČ. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů.

Zbyněk Richter
Starosta
E-mail: starosta@dpocernice.cz

Kandidát za ODS /volební období 2018 - 2022/

V RMČ odpovídá za:

 • vnější vztahy
 • rozpočet a financování
 • územní plánování a strategický rozvoj
 • životní prostředí a městská zeleň
 • strukturální fondy EU
 • dotační tituly a grantová politika
 • Národní síť Zdravých měst ČR a Místní agenda 21
 • krizová řízení
 • veřejná správa

 

Ing. Miloslav Král
zástupce starosty
E-mail: dpocernice@dpocernice.cz

Kandidát za ODS /volební období 2018 - 2022/                           

V RMČ odpovídá za:

 • majetek
 • infrastruktura
 • bezpečnost
 • cestovní ruch
 • tělovýchova a sport
 • využívání volného času

 

MUDr. Pavel Boček
MUDr. Pavel Boček
zástupce starosty
E-mail: dpocernice@dpocernice.cz

Kandidát za STAN /volební období 2018 - 2022/         

V RMČ zodpovídá za:

 • školství, výchova a vzdělávání
 • sociální a zdravotní politika
 • kultura
 • veřejný pořádek
 • organizace a spolky
 • informatika a propagace
Jan Šroubek
Jan Šroubek
člen rady
E-mail: dpocernice@dpocernice.cz

Kandidát za PRO Dolní Počernice /volební období 2018 - 2022 /        

V RMČ zodpovídá za:

 • doprava
 • správa bytového fondu
 • podnikání, obchod a služby
 • rozvoj sítě pěších, cyklo a hypostezek
 • vnitřní kontrola
Petr Stránský
člen rady, zaměstnanec úřadu
E-mail: stavby@dpocernice.cz
Telefon: +420 281 021 096, +420 724 234 579

Kandidát za ODS /volební období 2018 - 2022/         

V RMČ zodpovídá za:

 • technická vybavenost Dolní Počernice
 • investice a výstavba
 • legislativa a smluvní vztahy
 • pohřebnictví
 • památky

 

Termíny zasedání Rady městské části Praha-Dolní Počernice: převážně v úterý každý týden, zasedání jsou neveřejná.