Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2018 38 Výpočtový list nájemného 01.06.2018 Svobodová Zuzana
2018 37 Výpočtový list nájemného 25.06.2018 Wagner Petra
2018 36 Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování 04.07.2018 OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
2018 35 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 104333-000-00 ze dne 4.5.2016 09.07.2018
2018 34 Smlouva o zpracování osobních údajů k produktům a službám s licenčním číslem 70408 25.06.2018 Triada, spol. s r.o.
2018 33 Licenční smlouva o veřejném provozování 09.07.2018 Ostatní OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
2018 32 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 26.06.2018 Nájemní smlouva Hokr Pavel
2018 31 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 23.12.2003 01.06.2018 Nájemní smlouva 101. Zahrádkářská organizace Českého zahrádkářského svazu
2018 30 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 25.06.2018 Nájemní smlouva Behenská Dagmar
2018 29 Licenční smlouva o veřejném provozování 20.06.2018 Ostatní OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
2018 28 Výpočtový list nájemného 25.06.2018 Ostatní Luděk Turek
2018 27 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu městské části 21.06.2018 Sokol Dolní Počernice z.s.
2018 26 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části 14.06.2018 Základní škola v Praze - Dolních Počernicích
2018 25 Smlouva o pronájmu prostor sloužících podnikání 20.06.2018 Nájemní smlouva Richterová Eliška
2018 24 Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 28.04.2018 Ostatní SMS Služby s.r.o.

Stránky