Zdravá MČ a Místní agenda 21

 

V roce 1988 iniciovala OSN – světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních českých měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR).

NSZM je dnes mezinárodně certifikovaná organizace, která zastřešuje desítky municipalit - měst, obcí, krajů a také mikroregionů.

Pojmem „zdravou“ může být označena municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá životním prostředím, zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.


Aktuality

15.12.2017

Krátké představení a poděkování

Vážení obyvatelé Dolních Počernic, ráda bych Vám představila v krátkosti Místní agendu 21 (MA21). Jedná se o zkvalitňování našeho života a životního prostředí s uplatňováním principů udržitelného rozvoje se zapojením Vás, našich občanů do rozhodování. Rozhodování o tom, jakým směrem se bude sociální, kulturní, politický či sportovní život v obci... (číst více)

08.12.2017

Akční plán zlepšování na rok 2018

V příloze Vám předkládáme Akční plán zlepšování MA21 na r. 2018. Místní agenda 21 (MA21) podporuje zkvalitňování našeho života a životního prostředí s uplatňováním principů udržitelného rozvoje se zapojením Vás, našich občanů do rozhodování. Rozhodování o tom, jakým směrem se bude sociální, kulturní, politický či sportovní život v ... (číst více)

07.12.2017

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2017 Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice

V příloze Vám předkládáme hodnotící zprávu MA21 za rok 2017 Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice. Místní agenda 21 (MA21) podporuje zkvalitňování našeho života a životního prostředí s uplatňováním principů udržitelného rozvoje se zapojením Vás, našich občanů do rozhodování. Rozhodování o tom, jakým směrem se bude sociální, kulturní,... (číst více)

30.10.2017

Výsledky 8. Fóra - 10P Zdravé Městské části Praha - Dolní Počernice

Vážení spoluobčané, předkládáme vám výsledky veřejného projednání ke zjištění deseti největších problémů Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice. Tyto problémy vzešlé z 8. veřejného fóra, které se konalo 25. května v hotelu Svornost, byly našim občanům ještě předloženy k potvrzení formou ankety. Z výsledků ankety je zřejmé, že jejím prostřednictvím své... (číst více)