čp.3 Pivovar – ul. Národních hrdinů

 

Protáhlé, pozdně barokní stavení z r. 1751, přestavěno v r. 1855 a do dnešní podoby zrekonstruováno v r. 2007. Dochovány unikátní ledové sklepy a další stavební prvky ( římsy, klenby, ostění, litinové sloupy, komíny). V současnosti pokračuje rekonstrukce souboru budov pivovaru, nádvoří zrekonstruováno v r. 2008.

Fotografie: 
čp.3 Pivovar – ul. Národních hrdinů
Typ památky: