Historie mateřské školy

HISTORIE ŠKOLY

Mateřská škola v Praze - Dolních Počernicích byla založena v roce 1946 rozhodnutím tehdejšího MNV v Dolních Počernicích. Původním sídlem byla budova místní obecné školy na náměstí Dolních Počernic v ulici Národních hrdinů. V roce 1982 byla postavena nová budova MŠ v o kapacitě 2 tříd, včetně školní kuchyně a prádelny se sídlem v ulici Svatoňovická 587.

V prosinci 1999 byla ukončena přestavba MŠ. Od ledna roku 2000 byla škola rozšířena o jednu třídu, celkově se kapacita zvýšila na 75 dětí. Dalšími úpravami budovy - nástavbou v provozní části – byly prostory v hospodářské části budovy a v nástavbě pronajaty ze strany MČ Dolních Počernic jiným organizacím včetně části zahrad dříve patřící MŠ.

Mateřská škola od 1. 1. 2003 se stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a je zaregistrovaná pod názvem Mateřská škola DUHA se sídlem v ulici Svatoňovická 587, Praha 9 – Dolní Počernice.

V následujících letech škola prošla dalšími stavebními úpravami a v roce 2007 v červnu byla ukončena další nástavba a vznikla již v pořadí 4. třída pro vzdělávání dětí předškolního věku. Proběhla rekonstrukce školní kuchyně, zmodernizovalo se vybavení včetně skladových prostor. S tím souviselo i navýšení počtu pracovníků na škole na celkový počet 15. Kapacita školy se zvýšila od 1. 9. 2007 na počet 100 dětí. Tato kapacita je zcela využita.     

V roce 2011 – 12 v měsících červenci a srpnu byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i dospělé v původních pavilonech, byly opraveny kryty na topení a zábradlí a výplně na terasách.

Od 1. 9. 2013 byla navýšena kapacita za 100 na 108 dětí.