Vítání občánků

 

 

Vítání občánků

Říjen 2016

Ve čtvrtek 20. října 2016 přivítal starosta Zbyněk Richter spolu se zástupci Komise sociální, zdravotní a bytové (KSZB) 9 nových dolnopočernických občánků. Slavnostní vítání 5 chlapců a 4 dívek se tradičně uskutečnilo v trámovém sále Panského dvora, za kulturního příspěvku prvňáčků místní ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. K. Kracíkové.

Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016Říjen 2016

Květen 2016

Letošní první slavnostní uvítání nových dolnopočernických občánků se uskutečnilo 4. května v trámovém sále Panského dvora. Pan starosta přivítal celkem 10 dětí, z toho 5 dívek a 5 chlapců. 

Tato slavnostní událost se bohužel tentokrát musela obejít bez profesionálního fotografa. Světelné podmínky trámového sálu jsou pro pořízení kvalitních fotografií velice nepříznivé, proto jsou pořízené snímky sotva v dokumentační kvalitě. Přesto věříme, že si každá rodina najde mezi nimi takovou, která bude milou vzpomínkou na tuto slavnostní událost.

Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016Květen 2016