Zápis ze zasedání Rady MČ č. 140

Zápis ze 140. zasedání Rady MČ konaného dne 10. ledna 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.