Zápis ze zasedání Rady MČ č. 109

Zápis ze 109. zasedání Rady MČ konaného dne 5. dubna 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.  

Příloha: 

Sdílet